top of page

מוסדות

אולמות ספורט

אולמות ספורט בבנייה

 

אולמות עם זירת כדוריד, 500 מושבי צופים,

אולמות עם זירת כדורסל ו 250 מושבי צופים

 גני ילדים

 

 

 ספריית עמישב, פתח תקוה, 1998

 

ספריה שכונתית

אשכולות גני ילדים, תל אביב, 2013

 

חמש כיתות גן בשתי קומות

 

 

(שותפות יהושע שושני אדריכלים)

מרכז טיפולי לילדים אוטיסטים, 2006

 

כולל גני ילדים טיפוליים ונופשון

אחרים

 

bottom of page