top of page

נשמח להציג בפניכם את עבודתנו,

ואת האפשרויות לתכנון בתי ספר חדשניים

תודה, ניצור קשר בהקדם

שם: *

תפקיד:

Email: *

טלפון:

הודעה:

סביבת לימוד חדשנית

תכנון של מרחב חינוכי למאה העשרים ואחת, מציב כאתגר התאמה של הסביבה הפיזית לאסטרטגיות ולפרקטיקות הוראה/למידה מתקדמות.

הסרטון מציג סביבות לימוד חדשניות כתחליף למקבצי כיתות אם.

משרדנו מתמחה מעל 30 שנה בפיתוח סביבות לימוד תואמות שיטות פדגוגיות, ובפתרונות אדריכליים יישומיים למטרת מינהל הפיתוח במשרד החינוך, עיצוב של מבנה חינוכי מותאם לפדגוגיה במאה העשרים ואחת.

אדריכל אבנר אשר מלווה את פיתוח מבני החינוך החדשניים, תחילה כאדריכל יועץ למכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה, ולאחר מכן כאדריכל יועץ של מינהל הפיתוח במשרד החינוך.

צברנו נסיון רב בפיתוח ובישום של מבנים מותאמים לשיטות פדגוגיות שונות, תוך שיתוף פעולה עם צוותים פדגוגיים, נציגי המינהלים במשרד החינוך, נציגי רשויות מקומיות, מורים , הורים ותלמידים.

bottom of page